0
0 ₫

Chính sách bảo hành sản phẩm

Thứ 4, 23/08/2023

Administrator

87

23/08/2023, Administrator

87

1. Sản phẩm được bảo hành 100% về kết cấu

2. Bảo hành các vật liệu ốp lát, các thiết bị nội thất, thiết bị điện theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

3. Thay mới 100% thiết bị trong thời gian bảo hành

Chia sẻ: