0
0 ₫

Chính sách Thanh toán - Thanh lý tài sản

Thứ 4, 23/08/2023

Administrator

88

23/08/2023, Administrator

88

1. Khách hàng mùa nhà được hỗ trợ trả góp theo lãi suất của các ngân hàng liên kết sản phẩm

2. Khách hàng mua nhà được hỗ trợ thanh lý sản phẩm nếu muốn bán/trao đổi nhà mới hoặc có nhu cầu nâng cấp sản phẩm

Chia sẻ: